close
تبلیغات در اینترنت
تولد
.::محل تبلیغات شما::.

مساحت هشتممی توانید از ماشین حساب هم استفاده کنید ۱-عدد ماه تولدتان را بنویسید (فروردین= ۱ ، اردیبهشت= ۲ و....) ۲-این عدد را در ۵ ضرب کنید ۳-عدد بدست آمده را با تعداد روز های هفته (عدد ۷) جمع کنید. ۴-عدد بدست آمده را در ۴ ضرب کنید ۵-اکنون عدد بدست آمده را با عدد ۱۳ جمع بزنید ۶-عدد حاصل شده را در ۵ ضرب کنید ۷-چندم برج متولد شده اید ؟ عدد آن را به عددی که بدست آورده اید اضافه کنید ۸-عدد ۲۰۵ را از عدد بدست آمده کسر کنید اگر مراحل بالا را درست انجام داده باشید حاصل، عددی خواهد شد که دو رقم سمت راست آن روز تولد…

امروز پنجشنبه 22 آذر 1397
لینک دوستان